OSB (Organize Sanayi Bölgesi) Nedir? – 1

Genel Yazarlar
Paylaş ;

Kentimiz için önem arz eden konuların başına tutturulan  Organize sanayi anlayışı ile ilgili gerekli incelemeleri yaparak halkımızın gelecek planlamalarına destek olmak bilinçli ve sürdürülebilir bir gelecek inşası için Gazeteciliğimiz çalışma prensipleri gereği Ele aldığımız bir konudur.

İlk önce Tanımı, sonraki yazılarımızda koşulları, daha sonraki yazılarımızda ise soru cevap analizleri ile nihai olarak varmamız muhtemel sonuçların tarifi üzerine çalışmamızdır. Umarız Karabük Halkına çalışmalarımız ışık olur ve fayda sağlar.

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB); sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek,

çarpık sanayileşmeyi önlemek, kaynakları rasyonel kullanmak amacıyla sanayi çeşitlerinin belirli bir plan kapsamında yerleştirilmesi,

sınırları daha önceden belirlenmiş arazi parçalarının imar planları dâhilinde gerekli idari,

sosyal, teknik altyapı alanlarında belli kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgelerini ifade eder. 

Organize Sanayi Bölgesi nedir? ya da kısaca OSB nedir? sorularının cevabı, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanılması,

sanayi yatırımlarının özendirilmesi ve sanayi üretiminin artmasını sağlamak amacıyla birbiriyle uyumlu üretim yapan küçük ve büyük firmaların ortak altyapı hizmetlerinden yararlanmak üzere belirli bir alanda toplandığı büyük bölgeler olarak ifade edilir. 

OSB nedir? sorusuna verilecek en kısa özet budur.

Ticaret, tamirat, imalat, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile desteklenen planlı ve belirlenen sistemler dâhilinde sanayi üretimi için tahsis edilmesi amacıyla oluşturulan

OSB’lerle, kentleşmenin getirdiği sanayileşme sorunlarının çözümü amaçlanır.  

OSB kavramının yanı sıra sıkça kullanılan tanımlardan biri de İhtisas OSB’dir.

İHTİSAS OSB’ler ise; aynı sektör grubunda ve söz konusu sektör grubunun alt sektörlerinde faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı OSB ile lojistik amacıyla kurulan yapılardır. 

Öte yandan Birleşmiş Milletler Örgütü Organize Sanayi Bölgeleri, “birbirleriyle senkronize üretim yapan küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının,

planlı bir alanda ve ortak altyapı hizmetlerinden faydalanacak şekilde standart yapılarda toplanmasıdır” şeklinde tanımlar. 

Bu tanıma göre; Organize Sanayi Bölgesi ile bir yandan, küçük ve orta ölçekli sanayilerin birbirlerinden bağımsız hareket etmeleri amaçlanırken, diğer yandan ortak altyapı hizmetleri ile de bağımsız ekonomilerin ivmelenmesi hedeflenir.

Bu kapsamda organize sanayi bölgeleri, toplanan işletmelerin planlı bir şekilde oluşturulduğu bölgelerdir.

Devamı gelecek….

Tagged

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir