Sürdürülebilir Tarım için, Sürdürülebilir Sulama-2

Bugünkü mevcut hâl ve gidişimize baktığımızda, bölgesel olarak tarım havzalarımızda sulama açısından stresli bir duruma doğru yol almaktayız. Bu durum tarımsal üretim, verim ve kalite için alarm vermektedir. Önlemler bir an önce alınmalı! Bu olumsuz gidişin önüne ne kadar önceden geçersek, gelecek yıllar bizim için kazanç olacaktır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemizde toplam sulanan […]

Continue Reading

Sürdürülebilir Tarım için Sürdürülebilir Sulama-1

Su bitki yetiştirmede en kısıtlayıcı faktör olup, biyolojik çeşitliliğin devamını da sağlayan, yaşamın vazgeçilmez kaynağıdır. Sürdürülebilirlik ise, kesintisiz, devamlı olma anlamı taşımaktadır. Sürdürülebilir bir gelecek için, tarım için, mevcut su kaynaklarının verimliliği arttırılarak, doğal kaynakların daha doğru bir biçimde kullanımı mutlak gerekli hâle gelmiştir. Ülkemizde 54 milyar metreküp suyun 44 milyar metreküpü (%74) tarımsal sulamada kullanılmaktadır. […]

Continue Reading

Tarımda başka anlayışlara yönelim!..

Tarım sektörüne dışarıdan bakıldığında çok kolay konuşulur, yazılır ve yorum yapılır bir sektör olduğu düşünülse de aslında tarım; her insanın ele alacağı, hakkında yazacağı, çok kolay konuşacağı ve yorum yapacağı bir sektör değildir. “Tarım stratejik bir sektördür” ve “ülkemizin en büyük doğal kaynak gücü, tarımsal üretim potansiyelimizdir.” Bu sektör ile ilgili yazılanlara ve yorumlara dikkat edilmelidir! Bazı yazılar […]

Continue Reading

Parkinson hastalığı

İlk kez 1817 yılında titrek felç olarak tanımlanarak literatüre geçen Parkinson hastalığı beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden, kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülen, yavaş ilerleyen bir hareket bozukluğudur. İleri yaşlarda görülen hastalık en sık 40 ile 70 yaş aralığında ortaya çıksa da Parkinson hastalarının %5’lik kesiminde hastalık 20 ile 40 yaş arasında da ortaya çıkabilir. […]

Continue Reading

Tarımda suyun ve sulamanın önemi

Yerkürenin dörtte üçü sularla kaplı olup, dünyadaki toplam su miktarı 1 milyar 400 milyon kilometreküptür. Suların %97.5’i tuzlu su olduğu için kullanılamamaktadır. Kalan %2.5’lik kısım ise tatlı sudur. Tatlı suların yaklaşık %69.5’i kutuplarda buzul olarak veya donmuş toprak tabakasında, %30.1’i yer altı suyu, kalan %0.4’lük kısmı ise yüzey sularıdır. Gelişmişlik düzeyine göre ülkelerin su kullanımları değişiklik […]

Continue Reading

Sözümüz Meclisten Dışarı

Covid telaşesiyle devirdiğimiz bir yıl sonrasında, haftaya Ramazan-ı Şerifi karşılayacağız ümmet olarak. O kadar oruç tutma telaşesinde olanlar var ki, kiminin şekeri çıkacak, kiminin kolesterolü artacak, bazıları ailecek rahatsız olacak, bazıları sülalecek oruç tutamayacak ama tutmayı çok istediklerini dile getirecekler. Tabi bunların yanında sessiz sedasız ramazan gelsin sofralarımız, ruhlarımız bereketlensin diyecek olanlarda var. Ama bayram […]

Continue Reading

Siyasette Manevra Alanı Geniştir, Tarımda Öyle Değil!

Tarımda bakmak başkadır, baktığınızı görmek başka. Tarımda gördüğünüzü anlamak ise bambaşka bir şeydir. Bir ziraat mühendisi olarak gördüğüm, anladığım; tarım ve gıda sektörü ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sunacağına inancımın tam olmasıdır. Bu kapsamda tarım ve orman şûraları yapıldı. Son olarak “Su Şûrası Lansmanı” düzenlendi. Su Şûrası’nın başarılı geçmesi ve şûra çıktılarının uygulanabilirliğinin yüksek olması en […]

Continue Reading

İnsan hakları ışığında gazetecinin işi

“Gazetecinin hakikati ortaya koyması, işini amacına ve işlevine uygun bir şekilde yapabilmesi için her şeyden önce ‘insan olması/insanlaşması’ gerekir. Tam da Polonyalı gazeteci Ryszard Kapuściński’nin dediği gibi: ‘Her şeyden önce, gazetecilik yapabilmek için iyi bir insan olmak gerektiğine inanıyorum. Kötü insanlar iyi gazeteci olamaz.’” Bugün gerek dünyada gerekse Türkiye’de hakikatin medya tarafından çarpıtıldığı, dönüştürüldüğü, şekillendirildiği, […]

Continue Reading

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, son derece önemli akademik, sosyal ve psikiyatrik sorunlara yol açabilen ve olumsuz etkileri yaşam boyu sürebilen bir hastalıktır. Toplumda görülme sıklığı %5-7 gibi çok yüksek orandadır, çocuklukta başlayıp %60-70 oranında, yetişkinlikte de devam edebilen bir rahatsızlıktır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olanların olmayanlara göre okulu bırakma oranı %40, üniversiteyi tamamlama oranı %5, […]

Continue Reading