Tarımda piyasa ekonomisi, planlama ve kalkınma

Modern tarımda üretim fonksiyonu artık sadece iş gücünü değil; aynı zamanda sermaye, teknoloji ve sosyokültürel davranışları da kapsamaktadır. Başka bir deyimle, tarım ticari ve endüstriyel bir uğraşı hâline gelmeye başlamıştır. “Tarım üretimi tarım tüketimini geçmeden, kalkınmaya bir katkıda bulunamaz!” Ülke kalkınmasında tarım önemlidir! Kalkınmanın belli aşamalarında tarımda; yatırım, üretim ve ihracatı düzenli bir şekilde arttırmak […]

Continue Reading

Simetri Hastalığı

Simetri hastalığı, çoğunlukla obsesif kompulsif bozukluk olmakla birlikte psikiyatrik hastalıklara bağlı olarak gelişen bir takıntı türüdür. Hastalar, hastalığın adından da anlaşılacağı üzere eşyaların simetrisi konusunda bir takıntıya sahiptir. Buna bağlı olarak çevrenin ve eşyaların tam anlamıyla düzenli olması, mükemmel şekilde görünmesi, doğru şekilde sıralanmış olması, aralıklı olarak yerleştirilmiş ise ortalanmış ve eşit aralıklarla dizilmiş olması […]

Continue Reading

Kırsal, çocuklarına kucak açtı!

Toplumsal hareketliliği ifade eden göç, gerek sebepleri gerekse sonuçları açısından sosyal hayatımızda güncelliğini koruyan bir süreç olarak devam etti. Toplumsal değişimin önemli dinamiklerinden biri olan iç göç, ülkemiz sınırları içerisinde kırdan kente, kentten kente, kentten kıra ve kırdan kıra akım yönleriyle ortaya çıkan bir yer değiştirme hareketidir. Aslında ulusal, uluslararası bakımdan da göç hareketi çok boyutlu incelenmesi […]

Continue Reading

Doğadan, tarımdan kopan bir nesil!

Dünyanın yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor ve şehirleşme oranı %60’ın üzerinde. Bu oranın ülkemizde %80’in üstüne çıkması, doğa ve tarım ile olan ilişkilerimizin hayatımıza etkilerini daha da önemli kılıyor. Doğada vakit geçirmenin, minik ellerle tarımsal faaliyetlere dâhil olmanın çocuklara çok fazla yarar sağladığına ve değer kattığına inanan insanlardanım. Dolayısıyla doğada zaman geçiren, tarımsal faaliyetlerin içinde olan çocuğun […]

Continue Reading

BM, Kovid-19’un Türk Tarımına etkisini araştırdı!

Çarpıcı tespitler var!.. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ofislerinin ortaklığında çok önemli bir çalışmaya imza atıldı. “Kovid-19’un Tarım-Gıda Sektörüne ve Kırsal Alana Hızlı Etkilerinin Değerlendirilmesi Raporu” geçtiğimiz haftalarda yayımlandı. Rapor multidisipliner bir ekip çalışması ile ülkemiz uzmanlarının katkısı ile hazırlandı. Bugünkü yazımda bu […]

Continue Reading

Borç Çiftçinin Kamçısıdır!

Borç, geri vermek koşuluyla alınmış ya da başka bir nedenle ödenmesi gereken mal, para vb. gibi ederlerdir. Borç çiftçinin kamçısıdır sözünde ise, bahsettiğim borç almak çiftçiyi üretime, çalışmaya teşvik eder, borcu ödeyebilmek için daha fazla çalışmak gerekir. Çünkü borcu ödemesi gerektiğini bilir ve o borç bir kamçı gibidir. Çiftçiyi borcun varlığı rahatsız eder ve bu kamçının pençesinden […]

Continue Reading

İnsan hakları: Neden ve kim için?

Dostoyevski örneği, bize tür olarak insanın varlıktaki özel yerini (değerini) gösterirken, insan haklarının her bir insan için, niçin korunması gerektiğini de göze görünür kılar. İnsan Hakları Eylem Planı, 2 Mart 2021 tarihinde kamuoyuna açıklandı. 50 hedef ve 393 faaliyet içeren Planın amacı, dokuz başlık altında toplanmış ve bu dokuz amaç şu şekilde sıralanıyor: 1. Daha Güçlü […]

Continue Reading