Karabük Orman İşletme Müdürlüğü İşçi Alımı

Karabük Ovacık

Devlet Orman İşletme Müdürlüğü aşağıdaki şartları taşıyan (en a ilköğretim en çok lisans mezunu) orman işçisi alımı yapacak.

Son başvuru tarihi 02.07.2021 olan ilan için Kura çekimi 08.07.2021 tarihinde “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu Fener Cad. 21 Haziran Kurtuluş Alanı No:4 Merkez ZONGULDAK adresinde yapılacak.”

KARABÜK İŞ İLANLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN TIKLAYIN

GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,                                                                                              

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,                                                            

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,                                                                                                        

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,                                                                                                      

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),                                                   

6.Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,                                                           

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,                                                                                           

8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir,

10. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

11. İstihdam, Kura usulü sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu işyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapacaktır.)                                                                                             

C) ORMAN İŞÇİSİ ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ilköğretim mezunu en fazla önlisans mezunu olmak.

2. Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak. (Bu rapor Koronavirüs tedbirleri kapsamında sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

3. Cinsiyeti erkek olmak.

4. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 30 yaşından gün almamış olmak.

Tercih Edilen İkamet İlçeleri : Ovacık/KARABÜK

İletişim : 0 372 253 21 61

Sosyal Medyada Paylaş
Tagged

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.