Meslek seçimi oldukça önemli bir konudur!

Genel Yazarlar
Paylaş ;

İnsanın geleceğini şekillendiren en önemli kararlardan birinin meslek seçimi olduğu bugün herkes tarafından kabul edilmektedir. Kişinin seçtiği meslek, hayatının büyük bir bölümüne hükmeder. Kişinin kazandığı parayı, toplumdaki statüsünü, kişiliğini, yaşam kalitesini, iç dünyasını, sosyalleşme düzeyini, hayallerini ve mutluluğunu etkiler.

Dolaysıyla birey, istediği yaşam tarzına uygun bir gelecek belirlerken seçmiş olduğu meslek alanı ve bundan elde edeceği doyum büyük önem kazanmaktadır. Kişinin yaşam tarzını etkileyecek kadar önemli olan bu karar, toplumsal faktörlerin ve bireysel özelliklerin birbiriyle etkileşimine dayanır.

Durum böyleyken ülkemizde meslek seçimi oldukça önemli bir konudur. Özellikle sayısal çıkışlı öğrencilerin meslek seçebilmesi için oldukça fazla alternatif vardır.

Ziraat Mühendisliği de ülkemizde oldukça bilinen ve sayısal alandan öğrenci alan bölümler arasında yer alır. Ülkemiz bir tarım ülkesidir ve ziraat mühendislerine de oldukça fazla ihtiyaç duyulan bir ülkedir. Üniversite sınavında yeterli puanı alan öğrenciler için ziraat mühendisliği bölümlerinden eski adı ile Kültürteknik Bölümü, 1991 yılından sonra yeni bölüm ismi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü ile ilgili detayları bölüm başkanı Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK bahsetti.

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü neden seçilmeli? Bölümün gelecek vizyonu, diğer bölümlerden farkı?

Toprak-bitki-su ilişkilerini, sulama sistemlerinin, arazi toplulaştırmasının, arazi drenajı ve ıslahı, su depolama yapıları, ahır, ağıl, kümes ve ürün depolama yapıları, sera planlanması, kırsal yerleşim planlaması, kuraklık, iklim değişikliği ve tarımsal meteoroloji konularında kısaca tarımın merkezinde mühendislik eğitimi ve araştırma faaliyetlerini yürüttüklerini belirten bölüm başkanı Çakmak sorularımızı yanıtladı.

Bölümünüzü kısaca bize tanıtır mısınız? Bölümünüzün gelecek vizyonu için neler söylemek istersiniz?

Ankara Üniversitesi’nin 1946 yılında kurulmasından 2 yıl sonra Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Ziraat Fakültesi Ankara Üniversitesi’ne bağlanmış ve Suculuk Enstitüsü de, Kültürteknik Kürsüsü adı ile faaliyetini sürdürmüştür.

Kültürteknik Kürsüsü, 1970-71 yılında bölüm olarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Kültürteknik Bölümünün adı 1991 yılında Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü olarak değiştirilmiştir.

Bölümün vizyonu, Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretmek ve bu alandaki sorunların çözümüne katkı sağlayabilecek nitelikli mühendisler yetiştirmektir.

Adaylar neden Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünü seçmeliler?

21. yüzyılda kuraklık ve iklim değişikliği kadar gündemde olan diğer bir konu da gıda güvenliğidir. İklim değişikliği sonucu yaşanılan kuraklıklar, tarımda gerekli zamanda ve gerekli miktarda sulamanın önemini arttırmıştır. Su kaynağının yeterli olmadığı yerlerde ve dönemlerde tarımda ürün alabilmek için farklı sulama yaklaşımlarının uygulanması Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü mezunlarının görevidir.

Bölümümüz “2020-2021 Güz yarıyılından itibaren Ankara Üniversitesi Rektörlüğü koordinatörlüğünde öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı uygulamaya başlamış ve müfredatımız ulusal ve uluslararası düzeyde güncellenmiştir.” Güncelleme ile birlikte öğrencilerimize sorun belirleme ve çözüm üretme becerisi geliştirecek interaktif eğitim uygulanmaktadır.

“Tarımsal yapılar ve sulama alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan sulama tesisleri, sulama suyu ve hayvan içme suyu sağlamak için yapılacak göletler, drenaj, toprak erozyonunu önleyici toprak ve su koruma tesisleri, tarımsal yapılarla ilgili araştırma, etüt, plan, proje uygulama ve kontrol hizmetlerini yapmaya yetkilidirler.”

2000’li yıllardan itibaren ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından önemli miktarda yatırım gerektiren basınçlı sulama sistemleri, seralar, süt sığırcılığı işletmeleri, besi sığırcılığı işletmeleri, yumurta tavukçuluğu ve kasaplık piliç yetiştiriciliği gibi tarımsal faaliyetler desteklenmektedir. Dolayısıyla gerek kamuda gerekse özel sektörde mezunlarımıza ihtiyaç giderek artmaktadır.

Bölümünüzün yurtiçi ve yurtdışı eğitim olanakları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Ankara Üniversitesi öğrencilerine Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programı gibi çok geniş olanaklar sunmaktadır. Öğrencilerimiz Ankara Üniversitesi Eğitim Programları Koordinatörlüğü ofisinden (http:// www.agri.ankara.edu.tr/ab-egitim- programlari-erasmus/) detaylı bilgiye ulaşabilirler. Yabancı dili yeterli olan öğrencilerimiz bu olanaklardan yararlanabilirler.

Bölümünüzde sosyal hayat hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Fakülte kampüsü içerisinde 5 adet kantin ve 1 adet lokal bulunmaktadır.

Ayrıca tomurcuk kafeterya ile daliot kafe öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımız ile idari çalışanlarımızın hizmetindedir.

Bölümümüz metro, otobüs ve minibüs duraklarına yakın olması nedeniyle ulaşım açısından avantajlıdır.

Fakültemiz Ziraat Etkinlik Koordiantörlüğü (ZEK) tarafından her yıl Öğrenci kongresi, kariyer günü ve cansuyu bayramı düzenlenmektedir. Ayrıca fakültemizde spor salonu, halı saha, tenis kortları ve müze yer almaktadır. Her yıl dekanlığımız tarafından hasat bayramı, bağ bozumu etkinliği düzenlenmektedir.

Bölümünüzden mezun olanlar daha çok hangi alanlarda istihdam edilmektedir?

Bölüm mezunlarımız; Tarım ve Orman Bakanlığının tüm kurum ve kuruluşlarında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, Belediyelerde, Tarım Kredi Kooperatiflerinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda, GAP idaresinde, Kırsal Kalkınma Ajanslarında, Özel Müteahhitlik Firmalarında, doğal kaynaklar ve çevre konusunda çalışan danışman firmalarda, sulama firmalarında, sulama birliklerinde iş bulma olanaklarına sahiptirler. Ayrıca kendi firma ve işletmelerini de kurabilirler.

Bölümünüzü hedefleyen adaylara mesajlarınız nelerdir?

Siz de bitkiyi, suyu, çevreyi seviyor bu alanda hizmete varım diyorsanız, bölümümüze bekliyoruz.

Son Söz: Okuduğumuz bölümün ne kadar önemli ne kadar gerekli, insanlık için ne kadar kıymetli bir bölüm olduğunu bilerek okumalı ve hareket etmeliyiz.

Şuan için gitmeseniz de kalmasanız da o bölüm sizin bölümünüz olabilir mi? Elbette olur. Tercih yapacaksınız, gideceksiniz, tanışacaksınız, dinleyeceksiniz, karşılıklı öğreneceksiniz ve öğreteceksiniz.

Belki de birlikte birçok güzelliğe imza atacaksınız.

https://www.turkgun.com/meslek-secimi-oldukca-onemli-bir-konudur-makale-159512

Tagged

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir