Tarım destek politikalarını yeniden tasarlamalıyız!

Son yıllarda meydana gelen ekonomik ve mali krizler dünya ülkelerini derinden etkilemektedir. Dünyada yaşanan bu krizler doğrudan ve dolaylı olarak insanların alım güçlerini azaltmıştır. “Tarım, gıda güvencesinin sağlanması, yoksulluğun azaltılması, sağlıklı toplum ve sürdürülebilir ekonomik büyüme açısından büyük öneme sahiptir.” Ancak son yıllarda dünya piyasalarındaki dalgalanmalar, krizler tarım sektörünü de etkilemiştir. Bunun yanı sıra kuraklık, gelişmekte olan […]

Continue Reading

Tarım, medya için niye hep üvey evlat oldu?

Son yıllarda dijital platformda yayın yapan kanalların sayısında büyük bir artış gözlenmesine rağmen, geleneksel medya kanallarından birisi olan televizyon izleyici kitlesini korumayı başararak, hâlen varlığını devam ettirmektedir. Dünyayı saran salgın, küresel iklim ve kuraklık koşullarında yeterli ve güvenilir gıdaya erişim adına, hem devletler hem de uluslararası örgütler tarafından birçok çalışma yapılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda özellikle medyaya […]

Continue Reading

Atatürk, Cumhuriyet ve Türk tarımı

On altıncı yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı ekonomisinde tarımın temel direği “tımar” sisteminin çeşitli iç ve dış etkilerle bozulmaya başlaması ile ortaya çıkan, artarak da devam eden gerileme 19. yüzyılda da etkisini sürdürmüştür. Ekonomi ile siyaset ayrılmaz bir bütün olarak tarımı da çökertmiş, alınmaya çalışılan tedbirler başarılı olamamıştır. Dolayısıyla “Türkiye Cumhuriyeti’ne devredilen tarımın yapısı her bakımdan geri […]

Continue Reading

Kan Vermek

Kan; tek kaynağı insan olan ve yaşam için zorunlu bir sıvıdır. Erişkin insanlarda kan yapan organ kemik iliğidir. Tek kaynağının insan olması ve ihtiyaç duyulduğunda yerine konabilecek bir yedeğinin olmaması nedeniyle yaşam kurtarıcı bir sıvıdır. Gelişmiş ülkelerde kan bağışı sosyal bir sorumluluk gibi değerlendirilip, bir gün kendisin de kana ihtiyacının olacağı düşüncesiyle düzenli kan bağışı […]

Continue Reading

Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı

Günümüzde tüm dünyada pandemi olarak ilan edilen Kovid-19 salgını 2019 yılının son günlerinde Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmış ve 2 Şubat’ta ilk ölüm gerçekleşmişti. Avrupa’daki ilk ölüm vakası 14 Şubat günü Fransa’da, 18 Mart’ın ilk dakikalarında da ülkemizde koronavirüs kaynaklı ilk ölüm yaşanmıştı. Salgın hızlı bir şekilde diğer bölgelere ve ülkelere yayıldı. Koronavirüs, aradan geçen zaman içerisinde farklı mutasyonlara uğruyor, bazıları yeni […]

Continue Reading