Tarımda gündem farkı!

Tarımı, stratejik öncelikli yetersizliğimizin en önüne koymalıyız. Çünkü bazı kavramlar vardır ki ne kadar konuşursak konuşalım, bu kavramın içi doldurulmadıkça, somut eylemlerle iş yapmadıkça çok da büyük katkısı olmuyor. Ülkemizde tarımın önemini, bizler için ne kadar kritik ve stratejik olduğunu bilgisi olan da olmayanda konuşuyor. Ancak bunun hakkını vermede, bu alanda farklı bir yere gelme […]

Continue Reading

Hayvancılıkta ikame edilebilirlik!

Küçükbaş hayvanların ikamesi… İkame edilebilirlik, malların veya hizmetlerin üretim veya tüketimdeki başka bir mal veya hizmet yerine kullanılabilmesini ifade etmektedir. İkame edilebilirlik iki ürünün talebinin birbiriyle etkileşimde olması üretici/tüketicilerin iki ürün arasında hareket etmesi sonucunu doğurmaktadır. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Vahit Kirişci, bir gezi konuşmasında “Elbette büyükbaş hayvancılık da önemli ama bu ülkenin coğrafyası küçükbaş […]

Continue Reading

Bakış açımızın değişmesi gerekiyor!

Ülkemizde hayvancılığa bakış açımızın değişmesi gerekiyor farkında değil misiniz? Ya da farkındasınız ama görmezden mi geliyorsunuz? Hayvancılıkta söz sahibi karar vericiler belirli bir noktada fikir birliğine varmış olmalı, hatta varmalıdırlar. Sektörde fiyatlara müdahale edildiği için küçükbaş hayvan et fiyatları şu anda düşük. Belki de tarihinde ilk defa koyun ve kuzu etinin fiyatı sığır etinden daha düşük. Oluşan maliyet […]

Continue Reading

Hayali hayvan varlığının ülke tarımına etkisi

“Hayali” kelimesi Arapça kökenli olup; hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, sanal, fantastik, ütopik anlamına geliyor. Burada ise anlatmak istediğim, hayali olan hayvanın sistemde varmış gibi görünmesi. Sanal, ütopik olarak adlandırdığımız bu varlığın birçok şeye etki ettiğini ve değiştirdiğini görebiliriz. Hayali hayvan varlığı, 4 konu üzerinde son derece etkilidir. Bu maddelerden özellikle; bankalardan “0” faizli kredi, traktör stoku ve […]

Continue Reading