Çiftçi, Tarım Bakanlığını destekliyor!

Tarımsal desteklerde “fark ödemesi” başlığı altında kanunen belirlenmiş ödeme kalemi var. Fark ödemesi, üreticinin bir ürünü üretirken kendine olan maliyetiyle kendi refahını da üzerine koyduktan sonra bir de serbest piyasa düzeninde pazarda oluşan fiyat arasındaki fark üreticinin aleyhine ise üreticiye bu farkın karşılanmasıdır.” Maalesef, durum sahada hiç de öyle gözükmüyor! 2022 Üretim Yılına Ait Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair […]

Continue Reading

İtibar itirazdadır!

Tarımı “siyasetin merkezinde, bazı dönemlerde ise siyaset üstü bir mesele” olarak görenlerdenim. Tarım paydaşlarının politikacı ağzıyla birtakım kavramların, özellikle çiftçi-üretici kazanamıyor, borçlu, hacizli gibi söylemlere vurgu yapılarak çiftçinin-üreticinin itibarının düşürülmesine, zedelenmesine hep beraber tanık oluyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde dünyada tarımsal üretim, gıda güvenliği ve iklim değişikliği başlığı altında milyarlarca dolar pasta payı olarak karşımıza çıkacak. […]

Continue Reading

Daha ölçülü daha dikkatli tam yol ileri!

Ülkemiz tarımı için iyimser bir insanım. Önce bardağın dolu tarafından bakmak istiyorum. Tarım, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne kadar ülkemizin hem ekonomik hem de sosyal gelişmelerinde önemli görevler üstlenmiş ve bu görevleri günümüze kadar sürdürmüştür. Ülke nüfusunun besin ihtiyacını karşılaması, sanayi sektörüne ham madde girdisi sağlaması, ihracata katkılarda bulunması nedenlerinden dolayı, tarım ekonomimizde önemli ve tamamlayıcı bir sektördür. […]

Continue Reading