Daha ölçülü daha dikkatli tam yol ileri!

Ülkemiz tarımı için iyimser bir insanım. Önce bardağın dolu tarafından bakmak istiyorum. Tarım, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne kadar ülkemizin hem ekonomik hem de sosyal gelişmelerinde önemli görevler üstlenmiş ve bu görevleri günümüze kadar sürdürmüştür. Ülke nüfusunun besin ihtiyacını karşılaması, sanayi sektörüne ham madde girdisi sağlaması, ihracata katkılarda bulunması nedenlerinden dolayı, tarım ekonomimizde önemli ve tamamlayıcı bir sektördür. […]

Continue Reading

Buyurun, beş altına beş elma…

Kralın biri taht odasında otururken, pencereden sesler gelmiş; “Güzel elmalarım vaaaaaar!” Bakmış, yaşlı birisi, at arabasında elma satıyor. Etrafında müşteriler. Kralın canı elma çekmiş ve başvezirini çağırmış; -Al sana beş altın, koş bana elma al. “ Başvezir, vezirlerden birisini çağırmış; -Al sana dört altın, koş elma al. Vezir saray görevlilerinden birisini çağırmış; -Al sana üç altın, koş […]

Continue Reading

Tarım siyasetin neresinde?

Şimdiye kadar tarımı, “siyaset üstü” bir mesele olarak görenlerdendim. Ama artık değilim!  Çiftçimizin, üreticimizin, besicimizin, yetiştiricimizin üzerinden siyaset yapmayalım, yapılmasın diye konuştum-yazdım ama ilerleyen zaman içinde anladım ki mesele o mesele değilmiş. Aman siyaset konusu yapmayalım diye tarım sektörüne öyle bir misyon yüklemişler ki tarımla haşır neşir olan hiçbir paydaş yüklenilen misyonun farkında değil! Hakkını yemeyelim ama […]

Continue Reading

Tarımda gündem farkı!

Tarımı, stratejik öncelikli yetersizliğimizin en önüne koymalıyız. Çünkü bazı kavramlar vardır ki ne kadar konuşursak konuşalım, bu kavramın içi doldurulmadıkça, somut eylemlerle iş yapmadıkça çok da büyük katkısı olmuyor. Ülkemizde tarımın önemini, bizler için ne kadar kritik ve stratejik olduğunu bilgisi olan da olmayanda konuşuyor. Ancak bunun hakkını vermede, bu alanda farklı bir yere gelme […]

Continue Reading

Hayvancılıkta ikame edilebilirlik!

Küçükbaş hayvanların ikamesi… İkame edilebilirlik, malların veya hizmetlerin üretim veya tüketimdeki başka bir mal veya hizmet yerine kullanılabilmesini ifade etmektedir. İkame edilebilirlik iki ürünün talebinin birbiriyle etkileşimde olması üretici/tüketicilerin iki ürün arasında hareket etmesi sonucunu doğurmaktadır. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Vahit Kirişci, bir gezi konuşmasında “Elbette büyükbaş hayvancılık da önemli ama bu ülkenin coğrafyası küçükbaş […]

Continue Reading

Bakış açımızın değişmesi gerekiyor!

Ülkemizde hayvancılığa bakış açımızın değişmesi gerekiyor farkında değil misiniz? Ya da farkındasınız ama görmezden mi geliyorsunuz? Hayvancılıkta söz sahibi karar vericiler belirli bir noktada fikir birliğine varmış olmalı, hatta varmalıdırlar. Sektörde fiyatlara müdahale edildiği için küçükbaş hayvan et fiyatları şu anda düşük. Belki de tarihinde ilk defa koyun ve kuzu etinin fiyatı sığır etinden daha düşük. Oluşan maliyet […]

Continue Reading

Hayali hayvan varlığının ülke tarımına etkisi

“Hayali” kelimesi Arapça kökenli olup; hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, sanal, fantastik, ütopik anlamına geliyor. Burada ise anlatmak istediğim, hayali olan hayvanın sistemde varmış gibi görünmesi. Sanal, ütopik olarak adlandırdığımız bu varlığın birçok şeye etki ettiğini ve değiştirdiğini görebiliriz. Hayali hayvan varlığı, 4 konu üzerinde son derece etkilidir. Bu maddelerden özellikle; bankalardan “0” faizli kredi, traktör stoku ve […]

Continue Reading

Hububat hasadında milyarlık kayıp!

Tarımsal ürünlerin hasadı esnasında ürün kaybını kabul edilebilir oranlara azaltabilsek ya da bu kaybı engelleyebilsek, milyarlarca liralık kaybı önleyeceğimizi biliyor muydunuz? Hiç duydunuz mu, duyuran var mı, Bakanlık bu takibi yapabiliyor mu? Peki, hasattan sonra tüketiciye ulaşana kadar ürün kaybını ve tüketirken israfı engellesek, ülkemizde ve çevre ülkelerde hatta dünyada aç insan kalmayacağını biliyor muydunuz? Hiç duydunuz mu? Yozgat’ın Sorgun ilçesinde dekara 20 kg buğday […]

Continue Reading

Tarımda aynı dili konuşabilmek

Önemli olan birbirimizi anlamamız. Tabii bu, aynı dili konuşursak başarabileceğimiz bir durum. Başka türlü birbirimize yabancı kalırız. Bunu hiçbirimiz istemeyiz. O hâlde aynı dili konuşursak çözemeyeceğimiz sorun kalmaz. O zaman da bizleri (tarım sektörü ve paydaşları) kimse tutamaz. Biliyorsunuz bunu değil mi? Tarımda aynı dili konuşabilmek çok önemlidir. Ne yazık ki 2005 yılından bu zaman kadar, hatta […]

Continue Reading

İki perdelik oyun!

Bugün ikinci perdesi oynanmakta olan oyunun önümüzdeki zaman sürecinde gıdaya erişim olarak üçüncü perdenin gösterime gireceğinden kuşkunuz olmasın! Oyunun ilk perdesi ikinci dünya savaşını izleyen süreç içerisinde başlatılmıştır. İhtiyacını aşan miktarda buğday, pamuk yağı, pirinç ve soya yağı üreten bizimle hem dost hem de müttefik olan ülke, bu ürünleri satmak ve üretim fazlası ürünleri için […]

Continue Reading