Şiddet Ve Şiddete Eğilim

Şiddet kavramı Dünya Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu tanımlama doğrultusunda “sahip olunan gücün veya yetkinin başka bir insana, bir gruba ya da bir topluluğa karşı uygulanması ve bunun sonucunda şiddete maruz kalan tarafta yaralanmaya, psikolojik zarara veya ölüme yol açması ya da bunlara yol açma olasılığının bulunması” şeklinde açıklanabilir. Bu doğrultuda fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel […]

Continue Reading

Tarım destek politikalarını yeniden tasarlamalıyız!

Son yıllarda meydana gelen ekonomik ve mali krizler dünya ülkelerini derinden etkilemektedir. Dünyada yaşanan bu krizler doğrudan ve dolaylı olarak insanların alım güçlerini azaltmıştır. “Tarım, gıda güvencesinin sağlanması, yoksulluğun azaltılması, sağlıklı toplum ve sürdürülebilir ekonomik büyüme açısından büyük öneme sahiptir.” Ancak son yıllarda dünya piyasalarındaki dalgalanmalar, krizler tarım sektörünü de etkilemiştir. Bunun yanı sıra kuraklık, gelişmekte olan […]

Continue Reading

Tarım, medya için niye hep üvey evlat oldu?

Son yıllarda dijital platformda yayın yapan kanalların sayısında büyük bir artış gözlenmesine rağmen, geleneksel medya kanallarından birisi olan televizyon izleyici kitlesini korumayı başararak, hâlen varlığını devam ettirmektedir. Dünyayı saran salgın, küresel iklim ve kuraklık koşullarında yeterli ve güvenilir gıdaya erişim adına, hem devletler hem de uluslararası örgütler tarafından birçok çalışma yapılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda özellikle medyaya […]

Continue Reading

Atatürk, Cumhuriyet ve Türk tarımı

On altıncı yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı ekonomisinde tarımın temel direği “tımar” sisteminin çeşitli iç ve dış etkilerle bozulmaya başlaması ile ortaya çıkan, artarak da devam eden gerileme 19. yüzyılda da etkisini sürdürmüştür. Ekonomi ile siyaset ayrılmaz bir bütün olarak tarımı da çökertmiş, alınmaya çalışılan tedbirler başarılı olamamıştır. Dolayısıyla “Türkiye Cumhuriyeti’ne devredilen tarımın yapısı her bakımdan geri […]

Continue Reading

Kan Vermek

Kan; tek kaynağı insan olan ve yaşam için zorunlu bir sıvıdır. Erişkin insanlarda kan yapan organ kemik iliğidir. Tek kaynağının insan olması ve ihtiyaç duyulduğunda yerine konabilecek bir yedeğinin olmaması nedeniyle yaşam kurtarıcı bir sıvıdır. Gelişmiş ülkelerde kan bağışı sosyal bir sorumluluk gibi değerlendirilip, bir gün kendisin de kana ihtiyacının olacağı düşüncesiyle düzenli kan bağışı […]

Continue Reading

Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı

Günümüzde tüm dünyada pandemi olarak ilan edilen Kovid-19 salgını 2019 yılının son günlerinde Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmış ve 2 Şubat’ta ilk ölüm gerçekleşmişti. Avrupa’daki ilk ölüm vakası 14 Şubat günü Fransa’da, 18 Mart’ın ilk dakikalarında da ülkemizde koronavirüs kaynaklı ilk ölüm yaşanmıştı. Salgın hızlı bir şekilde diğer bölgelere ve ülkelere yayıldı. Koronavirüs, aradan geçen zaman içerisinde farklı mutasyonlara uğruyor, bazıları yeni […]

Continue Reading

Karaciğer Yağlanması

Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde normalin üzerinde yağ birikmesi sebebiyle ortaya çıkan bir karaciğer hastalığıdır. Oluşan bu yağlanmanın derecesi arttıkça karaciğerde iltihaplanmalar oluşmaya başlar ve organ fonksiyonlarında azalma meydana gelir. Bu durum karaciğer hücrelerinde harabiyete neden olabilir, karaciğer kanseri ve siroza kadar varabilen ciddi karaciğer hastalıklarına zemin hazırlayabilir. Karaciğer yağlanması özellikle erken evrelerinde ise kendine has […]

Continue Reading

Büyükşehir belediyeleri Tarım Bakanlığı ile yarışıyor!-2

Büyükşehir belediyeleri, Tarım Bakanlığı ve tüm paydaşlarımızla beraber ortak dileğimiz “kimde kaynak varsa tarıma aktarsın” olmalıdır. Dolayısıyla niş ürünlerde ve yatırım maliyetinin yüksek olduğu üretim alanlarında bir sektör oluşturmak için kamu eliyle yatırımların teşvik edilmesi dönem dönem ihtiyaç olabilir. Örneğin Ankara’mızın Beypazarı ilçesinde termal seracılığı yaygınlaştırmak isteğini düşünelim. Orada bir kümelenme oluşturabilir daha sonra yatırımcı çekebilir. Kamu eliyle bir yerde […]

Continue Reading

B12 Vitamini

Suda çözünebilen bir vitamin olan B12 vücutta az miktarda da olsa depolanabilir. İçeriğindeki kobalt minerali nedeniyle kobalamin olarak da bilinen vitamin, sağlıklı bir insanın karaciğerinde yaklaşık 2 mg ve diğer vücut bölgelerinde 2 miligram olmak üzere toplamda 4 mg kadar depolanır. Depolanma miktarı düşük olduğundan dolayı günlük olarak alınması önerilen B12 vitamini, hayvansal kaynaklı gıdalarda […]

Continue Reading

Tarımda neden markalaşmalıyız?-2

Beslenmemiz gıda ve tarımsal ürünlere bağımlı ise gündelik yaşantımızın içinde satın alma süreçlerimizde genelde zihinsel kategorilerle hareket ederiz. Bu noktada tek istisna organik/iyi tarım ürünleridir. Sağlıklı beslenme kaygısıyla bu ürünleri satın alma süreçlerinde bilgilendirilmek isteriz.  Özellikle kanser vakalarında ve kanserden korunmanın yanı sıra tedavi sürecinde de doğru besinlerle beslenmeye çok dikkat ederiz. Yapılan araştırmalar, yanlış gıdalarla beslenme ve […]

Continue Reading